ΑΡΧΙΚΗ

H TERRA NOSTRA Coop είναι μια Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (Κοιν.Σ.Επ.), η οποία ιδρύθηκε το 2016 με έδρα στην Κοζάνη και δραστηριοποιείται στο χώρο της Αγροδιατροφής, του Τουρισμού και Πολιτισμού, της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και της στήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων. H ΚοινΣΕπ TERRA NOSTRA έχει πολύ καλή οργάνωση και οι δράσεις που αναλαμβάνει έχουν δυο κύριες κατευθύνσεις :

  • Επιχειρηματικότητα με σκοπό την ενίσχυση της απασχόλησης και της εξασφάλισης της εργασίας και
  • Κοινωνική δραστηριότητα με σκοπό της εκπλήρωση του βασικού σκοπού της ίδρυσής της που είναι η στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων και γενικά παροχή κοινωνικού έργου.

Τομείς δραστηριοποίησης